Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 413 invånare.

Båstads kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nionde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 281 688 kronor. Kommunalskatten i Båstads kommun är 31,41 procent 2021.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 413

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

281 688

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,41

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

11,4

6,1

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

18,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 375

Anställda i kommunen

Båstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 057

Kommunens skatteintäkter

44 520

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 364

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 482

56 219

kr per invånare, 2020

Båstad har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.