Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 128 människor (2019). Landarealen är 218 kvadratkilometer.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 128

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 038

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,41

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,8

6,1

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

BÅSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

45 395

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 023

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 134

55 798

kr per invånare, 2019