Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 796 människor (2017). Landarealen är 218 kvadratkilometer.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 796

34 897

Antal, 2017

Medelålder

47,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 000

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,41

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

14,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

BÅSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 381

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 702

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 022

52 057

kr per invånare, 2017