Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 14 948 människor (2018). Landarealen är 218 kvadratkilometer.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 948

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 000

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,41

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

PEAB SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 375

Största offentliga arbetsgivare

BÅSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 556

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 138

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 824

54 233

kr per invånare, 2018