Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 824 invånare.

Båstads kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tionde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 25:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 307 643 kronor. Kommunalskatten i Båstads kommun är 31,41 procent 2023.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 824

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

307 643

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,41

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,3

6,1

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Peab Anläggning AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Båstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

50 732

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 329

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 035

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Båstad har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.