Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare.

Båstads kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tionde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det tjugonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 294 095 kronor. Kommunalskatten i Båstads kommun är 31,41 procent 2022.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 636

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

4,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

294 095

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,41

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

11,3

6,1

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

18,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

20

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Peab Anläggning AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Båstads kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 960

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 318

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

52 908

58 058

kr per invånare, 2021

Båstad har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.