Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 912 invånare.

Båstads kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tionde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 25:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 326 152 kronor. Kommunalskatten i Båstads kommun är 31,41 procent 2024.

Båstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 912

36 385

Antal, 2023

Medelålder

48,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

326 152

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,41

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,5

9,2

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Peab Anläggning AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 325

Anställda i kommunen

Båstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 155

Kommunens skatteintäkter

50 732

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 329

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 688

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Båstad har landarealen 217 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.