Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 925 invånare.

Andelen företagare i Avesta kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 195 kronor. Kommunalskatten i Avesta kommun är 33,60 procent 2022.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 925

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 195

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Avesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 008

Kommunens skatteintäkter

48 177

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 147

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 538

58 058

kr per invånare, 2021

Avesta har landarealen 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.