Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 178 människor (2019). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 178

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

266 143

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

138

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

AVESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 925

Kommunens skatteintäkter

45 796

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 716

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 183

55 798

kr per invånare, 2019