Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 323 människor (2018). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 323

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 708

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

138

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

AVESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

44 039

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 638

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 005

54 233

kr per invånare, 2018