Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare.

Andelen företagare i Avesta kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 273 924 kronor. Kommunalskatten i Avesta kommun är 33,60 procent 2021.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 067

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

273 924

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

206

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Avesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 008

Kommunens skatteintäkter

45 619

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 432

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 177

56 219

kr per invånare, 2020

Avesta har landarealen 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.