Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 460 invånare.

Andelen företagare i Åtvidabergs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 390 kronor. Kommunalskatten i Åtvidabergs kommun är 33,94 procent 2024.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 460

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 390

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,94

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Åtvidabergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 858

Kommunens skatteintäkter

50 812

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 754

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 143

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Åtvidaberg har landarealen 687 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.