Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 462 invånare.

Andelen företagare i Åtvidabergs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 040 kronor. Kommunalskatten i Åtvidabergs kommun är 33,94 procent 2022.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 462

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 040

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Åtvidabergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 325

Kommunens skatteintäkter

48 631

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 536

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 744

58 058

kr per invånare, 2021

Åtvidaberg har landarealen 687 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.