Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 427 invånare.

Andelen företagare i Åtvidabergs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 319 kronor. Kommunalskatten i Åtvidabergs kommun är 33,94 procent 2021.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 427

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 319

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,94

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Åtvidabergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 787

Kommunens skatteintäkter

46 791

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 231

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 974

56 219

kr per invånare, 2020

Åtvidaberg har landarealen 687 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.