Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 828 människor (2017). Landarealen är 93 kvadratkilometer.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 828

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

248 918

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,47

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÅSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

35 206

44 794

kr per invånare, 2017

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 834

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 210

52 057

kr per invånare, 2017