Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 987 människor (2018). Landarealen är 93 kvadratkilometer.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 987

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

248 918

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,47

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

130

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÅSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

35 790

45 530

kr per invånare, 2018

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 559

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 115

54 233

kr per invånare, 2018