Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 987 människor (2018). Landarealen är 93 kvadratkilometer.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 987

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

261 072

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,47

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÅSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

35 790

45 530

kr per invånare, 2018

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 559

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 115

54 233

kr per invånare, 2018