Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 341 invånare.

Andelen företagare i Åstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 472 kronor. Kommunalskatten i Åstorps kommun är 31,47 procent 2023.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 341

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 472

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,47

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Åstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

41 238

46 733

kr per invånare, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 459

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 224

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Åstorp har landarealen 92 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.