Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 145 invånare.

Andelen företagare i Arvidsjaurs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 544 kronor. Kommunalskatten i Arvidsjaurs kommun är 34,14 procent 2021.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 145

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−4,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

280 544

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,14

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Arvidsjaur Skogstjänst AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Arvidsjaurs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 672

Kommunens skatteintäkter

50 086

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 717

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

74 115

56 219

kr per invånare, 2020

Arvidsjaur har landarealen 5 655 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.