Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 220 människor (2019). Landarealen är 5 699 kvadratkilometer.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 220

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-3,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

274 767

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,14

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Laponia Hotell & Konferens AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ARVIDSJAURS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

48 195

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 466

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

70 401

54 233

kr per invånare, 2018