Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 113 invånare.

Andelen företagare i Arvidsjaurs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 287 kronor. Kommunalskatten i Arvidsjaurs kommun är 34,14 procent 2024.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 113

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 287

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,14

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Laponia Hotell & Konferens AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Arvidsjaurs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 674

Kommunens skatteintäkter

53 951

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 922

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 986

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Arvidsjaur har landarealen 5 655 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.