Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 334 människor (2018). Landarealen är 5 699 kvadratkilometer.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 334

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

272 178

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,14

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

LAPONIA HOTELL & KONFERENS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ARVIDSJAURS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

48 195

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 466

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

70 401

54 233

kr per invånare, 2018