Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 100 invånare.

Andelen företagare i Arboga kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 005 kronor. Kommunalskatten i Arboga kommun är 33,29 procent 2022.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 100

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 005

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,29

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

143

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Arboga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

48 042

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 027

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 319

58 058

kr per invånare, 2021

Arboga har landarealen 325 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.