Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 002 invånare.

Andelen företagare i Arboga kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 299 292 kronor. Kommunalskatten i Arboga kommun är 33,29 procent 2024.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 002

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

299 292

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,29

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Arboga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 027

Kommunens skatteintäkter

50 239

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 827

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 997

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Arboga har landarealen 325 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e minsta i landet.