Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 13 934 människor (2017). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 934

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

256 368

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,29

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

186

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

ARBOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

43 624

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 864

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 771

52 057

kr per invånare, 2017