Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 087 människor (2019). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 087

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

265 062

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

ARBOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

45 720

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 882

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 789

55 798

kr per invånare, 2019