Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 039 invånare.

Andelen företagare i Arboga kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 269 582 kronor. Kommunalskatten i Arboga kommun är 33,29 procent 2021.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 039

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

269 582

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,29

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Arboga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 976

Kommunens skatteintäkter

45 777

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 588

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 010

56 219

kr per invånare, 2020

Arboga har landarealen 325 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.