Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 42 910 invånare.

Andelen företagare i Ängelholms kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 25:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 296 758 kronor. Kommunalskatten i Ängelholms kommun är 31,67 procent 2021.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 910

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 758

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,67

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SWEROCK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Ängelholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 886

Kommunens skatteintäkter

45 567

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 993

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 043

56 219

kr per invånare, 2020

Ängelholm har landarealen 420 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.