Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 476 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 476

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

288 244

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,67

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

83,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SWEROCK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

46 235

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 279

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 121

55 841

kr per invånare, 2019