Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 131 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

42 131

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

286 728

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,67

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SWEROCK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

44 499

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 470

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 561

54 233

kr per invånare, 2018