Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 6 848 människor (2019). Landarealen är 521 kvadratkilometer.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 848

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 985

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ANEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

45 113

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 954

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 372

55 798

kr per invånare, 2019