Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 6 848 människor (2019). Landarealen är 521 kvadratkilometer.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 848

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 985

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ANEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

43 411

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 768

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 184

54 233

kr per invånare, 2018