Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 72:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 303 955 kronor. Kommunalskatten i Aneby kommun är 33,85 procent 2023.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 824

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

303 955

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Aneby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

50 000

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 761

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 059

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Aneby har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.