Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 6 832 människor (2018). Landarealen är 521 kvadratkilometer.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 832

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 124

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATTENDS HEALTHCARE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ANEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 636

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 306

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 428

52 057

kr per invånare, 2017