Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 6 832 människor (2018). Landarealen är 521 kvadratkilometer.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 832

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 124

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATTENDS HEALTHCARE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

ANEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

43 411

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 768

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 184

54 233

kr per invånare, 2018