Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 852 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 72:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 319 704 kronor. Kommunalskatten i Aneby kommun är 33,85 procent 2024.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 852

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

319 704

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

72

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Aneby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 569

Kommunens skatteintäkter

50 000

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 761

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 776

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Aneby har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.