Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 824 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 38:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 303 955 kronor. Kommunalskatten i Aneby kommun är 33,85 procent 2023.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 824

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

303 955

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

38

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Aneby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 875

Kommunens skatteintäkter

47 154

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 441

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 147

58 058

kr per invånare, 2021

Aneby har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.