Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 892 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 37:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 295 057 kronor. Kommunalskatten i Aneby kommun är 33,85 procent 2022.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 892

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

295 057

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Aneby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 545

Kommunens skatteintäkter

47 154

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 441

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 147

58 058

kr per invånare, 2021

Aneby har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.