Aneby

Aneby kommun ligger i Jönköpings län och har 6 821 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 37:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 287 522 kronor. Kommunalskatten i Aneby kommun är 33,85 procent 2021.

Aneby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 821

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

287 522

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

37

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Attends Healthcare AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Aneby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 545

Kommunens skatteintäkter

45 254

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 246

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 027

56 219

kr per invånare, 2020

Aneby har landarealen 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.