Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 257 invånare.

Andelen företagare i Alvesta kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 43:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 461 kronor. Kommunalskatten i Alvesta kommun är 33,42 procent 2023.

Alvesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 257

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 461

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

WICA COLD AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Alvesta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

45 900

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 472

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 549

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Alvesta har landarealen 974 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.