Alvesta

Alvesta kommun ligger i Kronobergs län och har 20 224 invånare.

Andelen företagare i Alvesta kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 85:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 949 kronor. Kommunalskatten i Alvesta kommun är 33,42 procent 2021.

Alvesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 224

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 949

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

85

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

WICA COLD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Alvesta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 638

Kommunens skatteintäkter

41 696

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 504

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 065

56 219

kr per invånare, 2020

Alvesta har landarealen 974 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 107:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.