Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 963 invånare.

Andelen företagare i Älmhults kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 304 548 kronor. Kommunalskatten i Älmhults kommun är 33,86 procent 2022.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 963

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

304 548

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,86

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Älmhults kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 575

Kommunens skatteintäkter

50 110

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 296

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 421

58 058

kr per invånare, 2021

Älmhult har landarealen 890 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.