Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 18 092 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 315 811 kronor. Kommunalskatten i Älmhults kommun är 33,86 procent 2024.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 092

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

315 811

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,86

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

27,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

269

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 525

Anställda i kommunen

Älmhults kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 635

Kommunens skatteintäkter

54 428

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 809

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 922

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,0

12,3

Procent, 2021

Älmhult har landarealen 890 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.