Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på cirka 16 000 människor. Landarealen är 895 kvadratkilometer.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 651

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

6,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

288 264

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,96

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

157

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

ÄLMHULTS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

48 203

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 034

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 643

55 798

kr per invånare, 2019