Älmhult

Älmhults kommun ligger i Kronobergs län och har 17 884 invånare.

Andelen företagare i Älmhults kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 299 845 kronor. Kommunalskatten i Älmhults kommun är 32,96 procent 2021.

Älmhult Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 884

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

299 845

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,96

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA of Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 375

Anställda i kommunen

Älmhults kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 587

Kommunens skatteintäkter

46 909

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 935

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 112

56 219

kr per invånare, 2020

Älmhult har landarealen 890 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.