Företagens överlevnadsgrad

De första åren för nystartade företag kan vara tuffa. Det startas betydligt fler företag inom tjänstenäringarna än inom industrin och jordbruket. Men nystartade företag inom industrinäringarna överlever oftare än nystartade företag verksamma inom tjänstesektorn.

Möjligheten att starta och driva ett företag över tid kan ses som ett mått på småföretagarklimatet. Totalt startades 69 000 företag i Sverige år 2012. Av dessa var knappt 53 000 företag, eller 76 procent, fortfarande verksamma 2015. I Sverige överlever en majoritet av företagen de första tre verksamma åren. Överlevnadsgraden skiljer sig dock åt mellan företag inom olika sektorer. Högst är överlevnadsgraden hos företag i jord- skogsbruk och fiskesektorn medan den är lägst bland tjänsteföretag.  

En något mer detaljerad indelning av statistiken visar att en majoritet av de nystartade företagen startas inom tjänstenäringarna. Nästan 82 procent av alla företag som startades år 2012 startades inom tjänstenäringarna. Inom industrin var överlevnadsgraden 77 procent. För företag inom tjänstenäringarna var den något lägre procent.