Företagens överlevnadsgrad

De första åren för nystartade företag kan vara tuffa. Det startas betydligt fler företag inom tjänstenäringarna än inom industrin och jordbruket. Men nystartade företag inom industrinäringarna överlever oftare än nystartade företag verksamma inom tjänstesektorn.

Möjligheten att starta och driva ett företag över tid kan ses som ett mått på småföretagarklimatet. Totalt startades närmare 72 000 företag i Sverige år 2014. Av dessa var knappt 55 000 företag, eller 76 procent, fortfarande verksamma 2017. I Sverige överlever en majoritet av företagen de första tre verksamma åren. Överlevnadsgraden skiljer sig dock åt mellan företag inom olika sektorer. Högst är överlevnadsgraden hos företag i jord- skogsbruk och fiskesektorn, runt 88 procent, medan den är lägre bland tjänsteföretag och industrisektorn, runt 76 procent.  

Majoritet av de nystartade företagen startas inom tjänstenäringarna. Runt 81 procent av alla företag som startades år 2014 startades inom tjänstenäringarna.