Tillväxt och energi

En av huvudförutsättningarna för välfärden och en god ekonomisk tillväxt är att samhället har en säker tillgång av energi till konkurrenskraftiga priser. Två viktiga utvecklingslinjer i den svenska energiförsörjningen är att oljeberoendet minskat till förmån för en ökad elanvändning samt att energin, totalt sett, används allt mer effektivt.

Efter krisåren i början på 90-talet har BNP vuxit med 85 procent. Under samma period har energianvändningen varit tämligen oförändrad. Sverige har alltså sedan 90-talet kraftigt effektiviserat sin energianvändning.

Det är framför allt industrin och byggsektorn som använder sin energi allt mer effektivt. För även om energianvändningen i dessa sektorer i stort sett ligger på samma nivå som den gjorde 1970, har aktiviteten inom både industrin och byggsektorn ökat kraftigt. Dessutom har befolkningen ökat med ca 25 procent sedan 1970.

En annan viktig utveckling i Sveriges energiförsörjning är utbyggnaden av elproduktionen. Den har minskat vårt oljeberoende till förmån för en ökad elanvändning. Särskilt kraftig var ökningen mellan åren 1972 och 1985, då kärnkraften togs i drift.