Sveriges handelspartner

Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Norge och Tyskland våra två största varuexportmarknader.

Diagrammet visar vilka länder som är Sveriges viktigaste handelspartner sett till varuexporten. Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du också studera vilka länder som vi importerar mest från, samt växla vy mellan länder och världsdelar.

Totalt uppgick den svenska varuexporten till 1 518 miljarder kronor år 2019. Norge, Tyskland, USA, Finland och Danmark var de länder som vi exporterade mest till.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Sett till världsdelar är Europa den klart största marknaden för svenska exportvaror. 2019 uppgick exporten dit till 1 105 miljarder kronor. En stor del av detta, 879 miljarder kronor, utgjordes av export till andra EU-länder.

Varuexporten till Asien uppgick till 192 miljarder kronor, vilket var mer än exporten till Nord- och Sydamerika sammantaget. Den enskilt största marknaden i Asien är Kina följt av Japan och Sydkorea.

När det gäller varuimporten kommer över 80 procent av den från länder i Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland, Nederländerna, Norge och Danmark. I importstatistiken räknar man dock inte varans ursprungsland, utan det land där varan senast skeppades från (avsändarland). Det betyder att om en vara från ett icke EU-land först importeras till ett EU-land och därefter skeppas vidare till Sverige, blir avsändarlandet ett EU-land. Av den anledningen kan man säga att importen från EU överskattas i dessa siffror. Exportstatistiken avser istället bestämmelseland, vilket innebär det land där varan är avsedd att slutligen användas.

Sveriges handelspartner

Varuhandel år 2019, mdkr, fördelad per land

ExportImport
Norge162,5138,5
Tyskland159,1267,9
USA120,939,6
Finland108,973,8
Danmark105,299,3
Storbritannien82,068,4
Nederländerna79,6142,1
Kina71,677,9
Frankrike61,556,8
Belgien60,865,7
Polen49,363,2
Italien41,650,3
Spanien30,321,1
Japan25,015,2
Ryssland21,938,5
Australien17,63,7
Schweiz17,210,3
Österrike14,818,7
Sydkorea14,111,2
Turkiet13,111,8
Estland13,014,1
Tjeckien12,824,6
Indien12,87,1
Kanada11,63,7
Litauen10,913,6
Brasilien9,54,2
Saudiarabien8,81,0
Förenade Arabemiraten8,8
Singapore8,72,0
Sydafrika8,51,7
Portugal7,76,1
Mexiko7,41,0
Egypten6,7
Ungern6,616,2
Irland5,515,1
Lettland5,39,8
Taiwan4,96,9
Thailand4,64,4
Slovakien4,59,7
Ukraina3,91,1
Marocko3,8
Rumänien3,83,9
Chile3,80,9
Pakistan3,6
Qatar3,6
Indonesien3,61,7
Island3,5
Grekland3,51,7
Israel3,41,3
Övriga66,177,8
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Avser varuexport till bestämmelseland samt varuimport från avsändningsland.