Sveriges handelspartner

Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa. Faktum är att nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Tyskland och Norge våra två största varuexportmarknader. 

Diagrammet visar vilka länder som är Sveriges viktigaste handelspartner sett till exporten av varor. Genom att klicka på miniatyrdiagrammen kan du också välja att visa vilka länder som vi importerar mest ifrån, samt växla vy mellan länder och världsdelar.

Den svenska varuexporten uppgick år 2018 till 1 442 miljarder kronor. Europa, och främst EU, är den största marknaden för svenska exportvaror. I tur och ordning exporterar vi mest till Tyskland, Norge, Finland, Danmark och USA.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Över 80 procent av importen till Sverige kommer från länder i Europa. Framför allt importerar vi mycket från Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien. Även importen från Kina är betydande, nästan 70 miljarder kronor år 2018.

Asien är en växande exportmarknad för svenska företag och är idag större än Nord- och Sydamerika sammantaget. Även importen från Asien har vuxit, men är i dagsläget fortfarande mindre än vår export till regionen.

Sveriges handelspartner

Varuhandel år 2018, mdkr, fördelad per land

ExportImport
Tyskland157,0264,9
Norge151,6127,5
Finland100,870,3
Danmark100,0104,3
USA97,940,1
Nederländerna84,7138,7
Storbritannien81,874,0
Kina67,168,2
Frankrike62,154,9
Belgien58,162,7
Polen48,259,3
Italien40,348,9
Spanien30,021,1
Japan22,215,1
Ryssland20,046,8
Australien17,43,1
Schweiz15,110,2
Sydkorea14,410,8
Turkiet14,311,6
Österrike13,517,5
Indien12,66,8
Estland12,314,8
Tjeckien12,323,2
Kanada11,03,6
Litauen9,914,0
Saudiarabien8,01,2
Singapore8,02,1
Brasilien8,05,5
Sydafrika7,71,6
Portugal6,96,0
Mexiko6,31,0
Ungern6,215,4
Irland6,213,6
Egypten5,9
Förenade Arabemiraten5,4
Lettland4,79,2
Taiwan4,66,2
Marocko4,2
Indonesien4,21,5
Slovakien4,29,3
Thailand4,14,6
Island3,9
Rumänien3,73,8
Chile3,50,9
Grekland3,51,6
Iran3,40,1
Ukraina3,30,9
Hong Kong3,28,5
Pakistan3,1
Övriga64,776,6
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Avser varuexport till bestämmelseland samt varuimport från avsändningsland.