Prognoser om inflationen i Sverige

De flesta prognosmakarna ser framför sig att inflationen kommer att börja falla tillbaka under 2023. Men det dröjer ända till 2024 innan den för helåret är tillbaka på Riksbankens mål om 2 procent.

Efter många år av låg och stabil inflation har den nu börjat stiga långt över Riksbankens mål på 2 procent. I diagrammet visas prognoser från ett antal institut över hur svensk inflation kommer att utvecklas. I genomsnitt är bedömningen att inflationen i Sverige blir 7,6 procent för helåret i år för att sedan falla till 5,2 procent under 2023.

Varför stiger inflationen?

Det finns många anledningar till att inflationen har stigit så mycket. För det första ledde pandemin till att det blev nedstängningar av produktionen och problem med leveranser, vilket tryckte upp priserna.

För det andra steg priset på olja och naturgas till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det fick i sin tur priset på el- och energi att stiga, framförallt i Europa som importerar mycket gas från Ryssland. Eftersom olja och energi är en insatsvara i produktionen av andra varor drev det så småningom upp priserna på många andra varor.

För det tredje var det stora stimulanser i vissa länder från både finans- och penningpolitiken under pandemin som fick efterfrågan att stiga i ekonomin. Inflationen är hög i de flesta länder just nu.