Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal avgift. För småhus är avgiften maximalt 7 074 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet 2013.

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008. Den ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften skiljer sig åt mellan småhus och bostadslägenheter, men begränsas i båda fallen uppåt av takbelopp.

Fastighetsavgift för småhus vid deklarationen 2014:

  • 7 074 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Fastighetsavgift för flerbostadshus:

  • 1 210 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet.

Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst ska behöva betala fyra procent av inkomsten i fastighetsavgift för den bostaden man bor i. För deklaration 2014 införs förändringar som gäller de lättnader för nybyggda bostäder. Tidigare har de varit befriade från fastighetsavgift de första fem åren följt av halv avgift under de följande fem åren. Detta gäller fortfarande hus med värdeår, det vill säga nybyggda, 2011 och tidigare. Hus med värdeår 2012 och senare är helt befriade från avgift de första 15 åren, därefter gäller full avgift.

Reformen innebar också att kapitalvinstskatten, vilken tidigare kallades reavinstskatten, vid försäljning av småhus och bostadsrätter höjdes från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom ett så kallat uppskov finns kvar, men uppskovsbeloppet begränsas av ett takbelopp. Vidare införs en skatt på uppskoven genom en så kallad räntebeläggning av uppskovsbeloppet. I praktiken innebär det att man varje år betalar en skatt som motsvarar 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter beskattas även efter reformen med en statlig fastighetsskatt. Skattesatsen beräknas då på fastighetens taxeringsvärde, alltså i princip 75 procent av marknadsvärdet. Skattesatserna är även de oförändrade: 0,5 procent för industrifastigheter och 1,0 procent för lokaldelen av hyreshus.

Läs mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift på Skatteverkets hemsida.