Nyföretagande - internationellt

Nyföretagandet i Sverige är lågt i en internationell jämförelse. Global Entrepreneurship Monitor mäter hur benägna människor i olika länder är att starta företag.

Den entreprenöriella aktiviteten mäts i hur stor andel av befolkningen mellan 18 och 64 år som antingen är i färd med att starta ett nytt företag eller som driver ett företag som är yngre än 42 månader.

Varje år gör Global Entrepreneurship Monitor, GEM, en undersökning som jämför hur stor den entreprenöriella aktiviteten, det vill säga nyföretagandet, är i olika länder. I undersökningen räknas ett entreprenöriellt aktivitetsindex fram, Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, TEA. Detta utgörs av två olika mått som slagits samman, ett för entreprenörer som är i färd med att starta företag och ett för nya företagare.

Undersökningen visar att Sverige har ett lågt nyföretagande jämfört med andra länder, vilket motsvarar annan statistik över nyföretagande från exempelvis OECD och Eurostat. År 2015 hade Sverige ett nyföretagande på 7,2 procent och placerar sig på en 47:e plats i undersökningen som inkuderar 60 länder. Detta beror bland annat på att "nödvändigheten" att starta företag i Sverige är väldigt låg. Att notera är att de länder som ligger överst i diagrammet är länder där nödvändigheten att starta företag istället är stor. Fattigdomen är många gånger stor i dessa länder och det finns inte så många andra val än att starta företag. I Makedonien var ungefär hälften av de nya företagen just företag som startats av nödvändighet. Motsvarande siffra i Sverige var 9,2 procent. I Sverige och många andra länder med hög ekonomisk standard drivs i stället nyföretagandet av att människor vill förverkliga idéer eller att nya innovationer blir till företag.  

I tabellen nedan presenteras länderna i undersökningen som har samma typ av ekonomiska standard som Sverige, de så kallade innovationsdrivna ekonomierna. Dessa länder är bättre jämförbara med Sverige, men även i detta fall placerar sig Sverige i den nedre hälften av listan, på en 15:e plats.

Entreprenöriell aktivitet, TEA i innovationsdrivna ekonomier

Andel av befolkningen 18-64 år, 2015

Kanada14,7
Estland13,1
Australien12,8
USA11,9
Israel11,8
Luxemburg10,2
Slovakien9,6
Portugal9,5
Irland9,3
Sydkorea9,3
Puerto Rico8,5
Schweiz7,3
Taiwan7,3
Nederländerna7,2
Sverige7,2
Storbritannien6,9
Grekland6,8
Finland6,6
Belgien6,2
Slovenien5,9
Spanien5,7
Norge5,7
Italien4,9
Tyskland4,7
Källa: Global Entrepreneurship Monitor
I tabellen visas endast länder som ingår i gruppen "Innovationsdrivna ekonomier" där Sverige också ingår. Länder i denna grupp är bäst jämförbara med Sverige.