Klas förklarar

Klas Eklund är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och mest meriterade ekonomer. I fem korta filmer förklarar han grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Filmerna kan användas som ett komplement till boken Vår ekonomi – i korthet eller som inspiration och diskussionsunderlag i klassrummet. Du hittar övningsuppgifter och förslag på lektionsupplägg till filmen om utbud och efterfrågan här.

Utbud och efterfrågan

Varför uppstår bostadsköer? Klas Eklund förklarar hur utbud och efterfrågan fungerar och vad som händer när marknadsmekanismerna sätts ur spel.

Inflation och deflation

Hur mycket inflation är lagom? Klas Eklund förklarar vad inflation och deflation är, vad Riksbanken gör för att styra inflationen och vilka problem som kan uppstå om priserna ökar i för snabb takt.

Arbetsmarknaden

Är arbetslöshet alltid ett problem? Klas Eklund förklarar hur arbetsmarknaden fungerar, vilka som tillhör arbetskraften och vad man kan göra för att minska arbetslösheten.

Tillväxt

Hur skapas ekonomisk tillväxt? Klas Eklund förklarar vad tillväxt är och hur innovationer och ökad produktivitet kan minska fattigdomen i världen.

Miljö

Kan ekonomisk tillväxt vara bra för miljön? Klas Eklund förklarar hur miljön kan förbättras genom teknisk utveckling, internationellt samarbete och det som ekonomer kallar att sätta pris på miljön.