Din kommun i siffror

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

Sverigemedel

Invånare i kommunen

34 466

Antal, 2016

Medelålder

41,2

År, 2015

Befolkningsökning

3,6

Procent, treårsbasis, 2013-2016

Medianinkomst

261 038

Kronor, 2015

Skattesats

32,12

Procent, 2017

Andel högskoleutbildade

26,6

Procent, 2016

Förvärvsfrekvens

77,9

Procent, 2015

Andel företagare

6,5

Procent, 2015

Nyföretagande

11,6

Per 1 000 inv, 2015

Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

Procent, 2016

Andel förtidspensionärer

5,7

Procent, 2015

Företagsklimat, ranking 1-290

Ordningstal, 2016

Största privata arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2016

Största offentliga arbetsgivare

Antal anställda, Nov 2016

Kommunens skatteintäkter

43 186

kr per invånare, 2016

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 848

kr per invånare, 2016

Kommunens kostnader

50 232

kr per invånare, 2016