Nystartade företag per företagsform

Under 2015 startades drygt 70 000 nya företag. Majoriteten startades som enskild firma, både inom industrin och inom tjänstesektorn. Vanligaste företagsformen bland nystartade företag var därefter aktiebolag. Runt en tjugondel av företagen startades som handels- eller kommanditbolag.

Det är företagets grundare som väljer bolagsform. Enligt svensk lagstiftning finns det flera olika företagsformer; de vanligaste är enskild firma eller enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag som är en form av handelsbolag och aktiebolag. Den viktigaste skillnaden är att ägare av aktiebolag har ett begränsat ansvar för företagets skulder. För en enskild firma är ägaren fullt ansvarig för företagets skulder. Kommanditbolag är ett mellanting där vissa ägare, kommanditdelägare, har begränsat ansvar.

Det finns även andra skillnader såsom minsta antalet delägare, var ansvarsfrågan ligger och kapitalinsats. För att starta en enskild firma krävs inget kapital enligt lag, men för att starta ett aktiebolag kräver lagen ett aktiekapital på minst 50 000 kr. Före år 2010 krävdes det 100 000 i aktiekapital för att få starta ett aktiebolag.

Den vanligaste företagsformen för nystartade företag är enskild firma, 54 procent av alla nystartade företag startades som enskild firma under 2015. 42 procent startades som aktiebolag och 5 procent som handels- eller kommanditbolag.

Nystartade företag 2015

Efter näringsgren och företagsform

Nystartade företag (antal)Andel aktiebolag (%)Andel handelsbolag* (%)Andel enskild firma (%)
Jordbruk, skogsbruk och fiske1 77615382
Industrinäringar10 21243354
- Tillverkning3 02338557
- Byggverksamhet7 18945352
Tjänstenäringar128 28242553
- Handel, service av motorfordon9 95541851
- Transport och magasinering1 61442356
- Hotell- och restaurang2 91545946
- Media och telekommunikation1 654381151
- Programmering, informationstjänster3 56052444
- Finans, försäkring och fastigheter4 76079219
- Juridisk, ekonomisk konsultverksamhet7 00655342
- Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, forskning2 67659240
- Reklam, marknadsföring87345549
- Övrig specialiserad konsultverksamhet2 92127370
- Uthyrning, personalförmedling, turism, bevakning, övriga kontorstjänster3 78738656
- Utbildning2 83621475
- Vård, omsorg3 32454343
- Kultur, nöje, fritid4 44816776
- Övrig service, personliga tjänster4 82614284
Samtliga näringsgrenar70 13542554
Källa: Tillväxtanalys
* Avser handels- och kommanditbolag
Not: I tabellen ingår ej företag där bransch inte går att fastställa.
2015 var dessa 992 stycken, de allra flesta enskilda näringsidkare.