Sveriges största företag

De flesta företagen i Sverige är små och endast 0,1 procent av alla företag har fler än 250 anställda. Det finns dock några riktigt stora svenska företag som dessutom ofta har betydande verksamhet utomlands.

Det finns inget perfekt och heltäckande sätt att beskriva Sveriges största företag. I denna uppställning har utgångspunkten varit de svenska företag som har flest anställda i Sverige. Vad som klassas som ”svenska företag” är inte heller något som är vid handen givet. Här räknas företag som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige under ett svenskt ägande, även om ägandet med tiden kan ha skiftat från svensk majoritet till utländsk. Antalet anställda syftar till alla anställda så högt upp i koncernstrukturen som möjligt där en svensk årsredovisning upprättas. 

Antställda i SverigeAnställda utomlandsOmsättning - msek
Postnord21 46213 79440 116
AB Volvo20 17670 017312 515
Samhall AB17 93217 9327 228
Volvo Cars17 49610 623164 043
Ericsson AB17 108102 610246 920
Axel Johnsson holding AB16 0732 42369 551
Scania AB13 33525 15894 897
ICA Gruppen AB12 75010 599101 221
Sandvik10 43036 13385 845
Nordstjernan AB10 35323 59676 346
Skanska10 33038 140153 049
Källa: Bolagens årsredovisningar
Avser 2015
 

Vi ser i denna uppställning att Postnord toppar listan med 21 462 anställda i Sverige följt av AB Volvo med 20 176 anställda. Totalt sett är dock AB Volvo ett mycket större företag, de har nästan tre gånger så många anställda totalt sett och omsätter nästan åtta gånger så mycket.

Givetvis är jämförelser av omsättning mellan branscher vanskliga, kostnaden för sålda varor och tjänster varierar, men de ger ändå en kompletterande bild av hur stora företag är, vid sidan av hur många anställda de har.