Högskoleutbildade - internationellt

Utbildningsnivån är hög inom OECD. En tredjedel av befolkningen, 25-64 år, har en högskoleutbildning.  I Sverige har 40 procent eftergymnasial utbildning. I de flesta länder är andelen högre bland den yngre befolkningen än den äldre.

I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige hade mer än var tredje svensk i åldrarna 25-64 år en högskole- eller universitetsutbildning år 2013, vilket är högre än OECD-snittet. Bland yngre personer var andelen ännu högre. I miniatyrdiagrammet kan du välja att se statistik enbart för åldersgruppen 25-34 år. I den åldersgruppen har 46 procent eftergymnasial utbildning i Sverige.

Inom OECD har Kanada högst andel högskole- och universitetsutbildade. I alla OECD-länder förutom Israel och Finland uppvisade den yngre åldersgruppen, 25-34 år, en högre andel högskole- och universitetsutbildade än genomsnittet i befolkningen. Åldersskillnaderna var störst i Sydkorea och Polen.

Här kan du läsa mer om hur stor andel av befolkningen som har gymnasieutbildning.