Utbildningskostnader - internationellt

Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige ligger strax över OECD-snittet och uppgick år 2013 till 5,4 procent av BNP. Snittet för OECD-länderna ligger på 5,2 procent. Inom OECD ligger Storbritannien högst på 6,7 procent av BNP och Luxemburg lägst på 3,5 procent.

Investeringar i utbildningssektorn är viktigt för att bland annat skapa ekonomisk tillväxt, öka produktiviteten och för att minska sociala ojämlikheter i samhället. Investeringarna kan mätas som utbildningskostnadernas andel av BNP.  Detta innebär att man tittar på hur stor del av ländernas resurser som går till utbildning i relation till värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Resurserna innefattar både utbildningar inom privata och offentliga institutioner och privata och offentliga finansieringssystem. Variabeln visar hur ett land prioriterar utbildning i förhållande till andra områden när man fördelar resurser.

Utbildningskostnaderna i ett land beror självklart på hur många barn och ungdomar som omfattas, hur många som går i skolan och hur mycket man satsar på varje elev eller student. I takt med att allt fler väljer att genomgå en gymnasie- och universitetsutbildning har utgifterna för utbildning ökat.