Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Marginalskatt i Sverige och internationellt

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Som mest uppgår marginalskatten till 57 procent, när den så kallade värnskatten slår in, vilket internationellt sett är en mycket hög nivå.

Marginalskatt år 2014

Procent

Diagram som visar Marginalskatt år 2014 Diagram som visar Marginalskatt år 2014

Pension, född 1948 eller tidigare

Övriga inkomster, under 65 år

Arbetsinkomster

Källa: Finansdepartementet samt beräkningar av Ekonomifakta

Beräkningarna baseras på en genomsnittlig kommunalskattesats på 31,86 procent samt en begravningsavgift på 0,22 procent. Den höga marginalskattespiken precis i början av inkomstskalan beror på pensionsavgiften som inte reduceras bort helt för ett smalt intervall. Av diagramtekniska skäl har vissa mindre variationer i marginalskatten utjämnats. Dessa små variationer uppkommer bland annat på grund av grundavdragets avtrappning.

Marginalskatt 2014 inklusive arbetsgivaravgift

Procent

Diagram som visar Marginalskatt 2014 inklusive arbetsgivaravgift Diagram som visar Marginalskatt 2014 inklusive arbetsgivaravgift

Inklusive arbetsgivaravgift

Källa: Finansdepartementet samt beräkningar av Ekonomifakta

Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar alltså drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

Marginalskatten stiger gradvis med inkomsten. Först ökar den upp mot kommunalskattesatsen. När årsinkomsten sedan når 433 900 kronor, den nedre brytpunkten år 2014, börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 52 procent.

Vid en årsinkomst på 615 700 kronor, den övre brytpunkten, ökar den statliga inkomstskatten med fem procentenheter. Ökningen efter den övre brytpunkten är det som ofta kallas för värnskatt. Då stiger marginalskatten till omkring 57 procent. Eftersom personer över 65 år har ett förstärkt grundavdrag ligger deras brytpunkter högre: 460 800 kronor respektive 634 400 kronor.

Räknar man även in arbetsgivaravgiften uppgår den högsta marginalskatten till drygt 67 procent. Det betyder att om arbetskraftskostnaden, det vill säga lön plus arbetsgivaravgift, höjs med 100 kronor går 67 kronor till skatt och 33 kronor blir kvar till den anställde. Ovanför diagrammet kan du välja att studera ett sådant diagram.

Ligger högt internationellt

Med undantag av Aruba i Västindien, ligger den svenska marginalskattesatsen om 57 procent, högst i världen. Det visar en jämförelse av 114 länder genomförd av KPMG.

Men det som gör att Sverige sticker ut är inte bara att själva skattesatsen är hög utan att den sätter in vid relativt sett låga inkomstnivåer. Framför allt ligger den nedre brytpunkten, det vill säga då marginalskatten ökar till 52 procent, lågt internationellt sett.

Högsta marginalskattesatserna i olika länder

Avser läget år 2013

Diagram som visar Högsta marginalskattesatserna i olika länder Diagram som visar Högsta marginalskattesatserna i olika länder
Källa: KPMG

Av utrymmesskäl visas här endast ett urval av länderna i KPMG:s studie.

Man ser detta om man i diagrammet ovan tittar på länder vars högsta marginalskatt ligger mellan 48-52 procent, alltså i nivå eller strax under den svenska marginalskatten vid den nedre brytpunkten. Av dessa tio länder är det bara i Belgien och på Irland som skattebetalarna kommer upp i marginalskatter nära 50 procent tidigare i inkomstskalan än i Sverige.

I exempelvis Finland kan den beskattningsbara inkomsten vara 56 procent högre än den svenska innan marginalskatten stiger till 49 procent. I Japan och Storbritannien kommer man upp i så höga marginalskatter först när den beskattningsbara inkomsten väsentligt överstiger 100 000 kronor i månaden. Och i Spanien måste man upp i inkomster över motsvarande 200 000 kronor i månaden för att marginalskatten ska uppgå till 52 procent. Detta är en inkomst som ligger 6-7 gånger högre än gränsen för man börjar betala motsvarande marginalskatt i Sverige.

Skiktgränser för länder med 48-52 procent i marginalskatt

År 2012

Kronor per månadProcent av Sveriges nivå
Spanien221 910664
Storbritannien136 595409
Japan126 605379
Norge77 975233
Kanada75 540226
Finland52 000156
Österrike44 380133
Nederländerna41 785125
Sverige*33 425100
Belgien26 85080
Irland24 26573
Källa: KPMG’s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012, samt Skatteverket

* För Sverige redovisas den nedre skiktgränsen som anger när man börjar betala statlig skatt och därmed kommer upp i en marginalskatt om 52 procent (2012).


Ladda ner siffror till Excel