Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Marginalskatt i Sverige och internationellt

Marginalskatten är skatten på den sista intjänade hundralappen. Om summan av skatter på den sist intjänade hundralappen är 55 kronor, så är marginalskatten 55 procent. Som mest uppgår marginalskatten till 57 procent, när den så kallade värnskatten slår in, vilket internationellt sett är en mycket hög nivå.

Marginalskatt år 2015

Procent

Diagram som visar Marginalskatt år 2015 Diagram som visar Marginalskatt år 2015

Pension, född 1948 eller tidigare

Övriga inkomster, under 65 år

Arbetsinkomster

Källa: Finansdepartementet samt beräkningar av Ekonomifakta

Beräkningarna baseras på en genomsnittlig kommunalskattesats på 31,99 procent samt en begravningsavgift på 0,22 procent. Den höga marginalskattespiken precis i början av inkomstskalan beror på pensionsavgiften som inte reduceras bort helt för ett smalt intervall. Av diagramtekniska skäl har vissa mindre variationer i marginalskatten utjämnats. Dessa små variationer uppkommer bland annat på grund av grundavdragets avtrappning.

Marginalskatt 2015 inklusive arbetsgivaravgift

Procent

Diagram som visar Marginalskatt 2015 inklusive arbetsgivaravgift Diagram som visar Marginalskatt 2015 inklusive arbetsgivaravgift

Inklusive arbetsgivaravgift

Källa: Finansdepartementet samt beräkningar av Ekonomifakta

Marginalskatten visar hur mycket skatt man betalar på en löneökning. Den påverkar alltså drivkrafterna till att jobba lite mer eller anstränga sig hårdare för att därmed öka sin inkomst.

Marginalskatten stiger gradvis med inkomsten. Först ökar den upp mot kommunalskattesatsen. När årsinkomsten sedan når 443 300 kronor, den nedre brytpunkten år 2015, börjar man betala statlig inkomstskatt. Då stiger marginalskatten till 52 procent.

Vid en årsinkomst på 629 200 kronor, den övre brytpunkten, ökar den statliga inkomstskatten med fem procentenheter. Ökningen efter den övre brytpunkten är det som ofta kallas för värnskatt. Då stiger marginalskatten till omkring 57 procent. Eftersom personer över 65 år har ett förstärkt grundavdrag ligger deras brytpunkter högre: 469 600 kronor respektive 648 000 kronor.

Räknar man även in arbetsgivaravgiften uppgår den högsta marginalskatten till drygt 67 procent. Det betyder att om arbetskraftskostnaden, det vill säga lön plus arbetsgivaravgift, höjs med 100 kronor går 67 kronor till skatt och 33 kronor blir kvar till den anställde. Ovanför diagrammet kan du välja att studera ett sådant diagram.

Ligger högt internationellt

Med undantag av Aruba i Västindien, ligger den svenska marginalskattesatsen om 57 procent, högst i världen. Det visar en jämförelse av över 100 länder genomförd av KPMG.

Men det som gör att Sverige sticker ut är inte bara att själva skattesatsen är hög utan att den sätter in vid relativt sett låga inkomstnivåer. Framför allt ligger den nedre brytpunkten, det vill säga då marginalskatten ökar till 52 procent, lågt internationellt sett.

Högsta marginalskattesatserna i olika länder

Avser läget år 2014

Diagram som visar Högsta marginalskattesatserna i olika länder Diagram som visar Högsta marginalskattesatserna i olika länder
Källa: KPMG

Av utrymmesskäl visas här endast ett urval av länderna i KPMG:s studie.
* Avser 2013. Utöver den rapporterade skattesatsen har Frankrike även en tillfällig skatt på höga inkomster. På inkomster över 250 000 euro betalar man ytterligare 3 procent och för inkomster över 500 000 uppgår den extra skatten till 4 procent.

Man ser detta om man i diagrammet ovan tittar på länder vars högsta marginalskatt ligger mellan 47-52 procent, alltså i nivå eller strax under den svenska marginalskatten vid den nedre brytpunkten. Av dessa länder är det bara i Belgien och på Irland som skattebetalarna kommer upp i marginalskatter nära 50 procent tidigare i inkomstskalan än i Sverige.

I exempelvis Finland kan den beskattningsbara inkomsten vara mer än dubbelt så hög jämfört med i Sverige innan marginalskatten stiger till 51 procent. Och i Spanien måste man upp i inkomster över motsvarande 200 000 kronor i månaden för att marginalskatten ska uppgå till 52 procent. Detta är en inkomst som mer än sex gånger högre än gränsen för man börjar betala motsvarande marginalskatt i Sverige.

Skiktgränser för länder med 47-52 procent i marginalskatt

År 2014

Kronor per månadProcent av Sveriges nivå
Spanien227 530649
Japan97 260277
Norge77 790222
Finland75 840216
Portugal60 670173
Österrike45 510130
Nederländerna42 880122
Sverige*35 070100
Belgien28 63082
Irland24 88071
Källa: KPMG

* För Sverige redovisas den nedre skiktgränsen som anger när man börjar betala statlig skatt och därmed kommer upp i en marginalskatt om 52 procent (2014).


Ladda ner siffror till Excel