Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Kommunalskatter

Medelskattesats, riket
31,99 Procent 2015
Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt. 2015 uppgår medelskattesatsen i landet till 31,99 procent.

Kommunalskatter

Medelskattesats, riket*

Diagram som visar Kommunalskatter Diagram som visar Kommunalskatter

Procent

Källa: SCB

* Medelskattesatsen är ett viktat medelvärde för samtliga kommuner där skatteunderlaget har använts som vägningstal.

Den genomsnittliga kommunalskatten, inklusive landstingsskatt, exklusive begravningsavgift, uppgår 2015 till 31,99 procent. Det är mer än en fördubbling sedan 1960 då den uppgick till 14,63 procent.

I kommunalskatten ingår skatten till kommunerna och skatten till landstingen. Den samlade kommunalskatten ökade kraftigt framför allt under 1960- och 1970-talen. Landstingsskatten har överlag ökat snabbast och nästan fyrdubblades från 1960 fram till slutet av 1970-talet.
  
Tidigare innehöll kommunalskatten även en skatt till kyrkan. Men från och med år 2000 ingår inte någon kyrkoskatt i kommunalskatten. I stället betalas en kyrkoavgift av dem som tillhör Svenska kyrkan. Övriga betalar endast en begravningsavgift, som varierar från församling till församling. Den obligatoriska begravningsavgiften är 0,22 procent i genomsnitt för år 2015. Begravningsavgiften inkluderas dock inte i medelskattesatsen i diagrammet ovan.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Dorotea där den 2015 uppgår till 34,70 procent, exklusive begravningsavgift. Lägst är den i Vellinge, 29,19 procent. Läs mer i vår regionala statistik.

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.