Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Arbetsgivaravgift

Procent av bruttolön
31,42 Arbetsgivaravgift 2015
Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Arbetsgivaravgift

Procent av bruttolön

Diagram som visar Arbetsgivaravgift Diagram som visar Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift

Källa: Skatteverket

För vissa åldersgrupper är skattesatsen nedsatt. Se tabell längre ned på sidan.

Arbetsgivaravgift infördes i Sverige 1960 och utgjorde från början några procent av arbetstagarens bruttolön. Därefter höjdes arbetsgivaravgiften successivt och har sedan slutet av 1970-talet legat över 30 procent. Arbetsgivaravgiften var som högst i början av 1990-talet då den närmade sig 40 procent.
 
Arbetsgivaravgiften sänktes 2009 med en procentenhet till 31,42 procent - en nivå som även gäller för 2015. Det finns dock en rad nedsättningar som är beroende av arbetstagarens ålder. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. Att reglerna ändras två gånger under 2015 beror på att regeringen först förlorade budgetomröstningen, men sedan återkom med ett nytt förslag i samband med vårbudgeten. Den första ändringen börja gälla från maj 2015 (förslaget i alliansens höstbudget). Den andra ändringen börjar gälla per den 1 augusti 2015 (den nuvarande regeringens förslag från vårbudgeten).

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2015 är 28,97 procent. Även här finns nedsättningar beroende på ålder.

Arbetsgivaravgift och egenavgift 2015

Procent

T.o.m. 30 apr 2015Per den 1 maj 2015Per den 1 aug 2015
Födda 198915,4931,4231,42
Födda 1990-199115,4915,4925,46
Födda 1992 eller senare15,4910,2125,46
Födda 1938-194910,2110,2110,21
Födda 1937 eller tidigare0,000,000,00
Källa: Skatteverket

Ladda ner siffror till Excel

Läs mer:

Sociala avgifter

Räkna ut din skatt

Här kan du räkna ut din totala skatt - inklusive de skatter du sällan ser.