Feedback
Stäng
Ge oss gärna feedback

Företagande, Ale

Ale kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 28 074 människor (2013). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det totala antalet privata arbetsplatser med minst 1 anställd per 1 000 invånare i kommunen respektive länet. Anledningen till att antal arbetsställen räknas istället för antal företag beror på att ett företag kan vara registrerad i en kommun men ha arbetsställen, exempelvis butiker eller kontor, också i flera andra regioner. Statistiken visar hur många arbetsplatser det finns i kommunen/länet som bidrar till sysselsättning justerat för kommunens/länets befolkningsstorlek. Det senare görs för att olika stora regioner ska kunna jämföras.

Antal/1 000 invånare

Diagram som visar Invånare i kommunen i Ale Diagram som visar Invånare i kommunen i Ale

Sverigemedel

Ale

Källa: SCB

Not: Registret bygger på administrativa material (exempelvis Skatteadministration). Ändringar i regelverk kan därför påverka jämförbarheten mellan enskilda år. Exempelvis sänktes gränsen för momsregistrering 1997 vilket innebär att alla företag som genomfört momsredovisning numera omfattas av statistiken, att jämföra med innan 1997 då det krävdes momsredovisning på minst 200 000 kronor/år för att omfattas. Detta har medfört betydligt fler registrerade företag från och med 1997. Statistiken avser den 30 november varje år.

 

Ladda ner till Excel