Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal avgift. Vid deklarationen 2016 är avgiften för småhus maximalt 7 262 kronor eller 0,75 procent av taxeringsvärdet 2015.

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Fastighetsavgiften skiljer sig åt mellan småhus och bostadslägenheter, men begränsas i båda fallen uppåt av takbelopp.

Fastighetsavgift för småhus vid deklarationen 2016:

  • 7 262 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Fastighetsavgift för hyreshus:

  • 1 243 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,3 procent av taxeringsvärdet.

Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst ska behöva betala fyra procent av inkomsten i fastighetsavgift för den bostaden man bor i.

Nybyggda bostadshus är undantagna från fastighetsavgift. Hus med värdeår 2011 och tidigare får ingen fastighetsavgift i fem år, sedan halv avgift i fem år. Hus med värdeår 2012 och senare får ingen fastighetsavgift i 15 år, därefter gäller full avgift.

Reformen 2008 innebar också att kapitalvinstskatten, vilken tidigare kallades reavinstskatten, vid försäljning av småhus och bostadsrätter höjdes från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten finns kvar under vissa förutsättningar, men uppskovsbeloppet begränsas av ett takbelopp. Vidare betalar man en skatt på uppskoven som motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter beskattas även efter reformen med en statlig fastighetsskatt. Skattesatsen beräknas då på fastighetens taxeringsvärde, alltså i princip 75 procent av marknadsvärdet. Skattesatserna för industrifastigheter ligger på 0,5 procent och 1,0 procent för lokaldelen av hyreshus.

Läs mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift på Skatteverkets hemsida.