Arbetsgivaravgift

31,42%
2016

Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Arbetsgivaravgift infördes i Sverige 1960 och utgjorde från början några procent av arbetstagarens bruttolön. Därefter höjdes arbetsgivaravgiften successivt och har sedan slutet av 1970-talet legat över 30 procent. Arbetsgivaravgiften var som högst i början av 1990-talet då den närmade sig 40 procent.

Arbetsgivaravgiften sänktes 2009 med en procentenhet till 31,42 procent – en nivå som även gäller för 2016. Det finns dock ett par nedsättningar som är beroende av arbetstagarens ålder. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. Tidigare var dessa nedsättningar större, men under 2015 och 2016 har det gjorts höjningar för både unga och äldre arbetstagare. Den tidigare nedsättningen för unga kommer att slopas helt per den 1 juni 2016 och för arbetstagare födda 1950 eller tidigare höjdes arbetsgivaravgiften med 6,15 procentenheter per den 1 januari 2016.

Om du är egen företagare och bedriver verksamheten i enskild firma eller handelsbolag får du själv betala sociala avgifter i form av egenavgifter. Egenavgifterna för 2016 är 28,97 procent. Även här finns vissa nedsättningar beroende på ålder.

Arbetsgivaravgift 2016

Procent

T.o.m. den 31 maj 2016Per den 1 juni 2016
Födda 1991 eller senare25,4631,42
Födda 1951-199031,4231,42
Födda 1938-195016,3616,36
Födda 1937 eller tidigare6,156,15
Källa: Skatteverket

 

Läs mer: Sociala avgifter