Jämför skatter mellan länder

I Sverige har skatten på arbetsinkomster sänkts en del under senare år, men har det varit tillräckligt för att flytta ner Sverige från en topplacering bland OECD-länderna? Ta reda på svaret genom att välja länder att jämföra med i listan nedan! Uppgifterna avser 2015.