Skattesats, Solna

Solna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 76 158 människor (2015). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.