Företagare - internationellt

Av Sveriges cirka 478 000 företagare är färre än var tredje kvinna. Det är en låg andel ur ett europeiskt perspektiv, som även ligger under genomsnittet i EU. Högst andel kvinnliga företagare har Lettland och Schweiz, lägst är andelen i Turkiet.

År 2016 var 29 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EU-snittet som samma år uppgick till 32 procent. Sverige återfinns därmed tydligt i den nedre halvan av länder. Högst andel kvinnliga företagare återfinns i Lettland där nära 40 procent av företagarna var kvinnor 2016. Längst ned på listan hamnar Turkiet med endast 15 procent och bland medlemsländerna Malta med 17 procent.

När det kommer till andelen kvinnliga företagare med anställda placerar sig Sverige dock betydligt bättre i jämförelse med andre europeiska länder. 29 procent av de kvinnliga företagarna i Sverige har anställda i sina företag. Det är en bra bit över EU-snittet på omkring 23 procent.

Ser man på det kvinnliga företagandet under en längre tidsperiod har det ökat i Sverige under de senaste 13 åren. Från en nivå där färre än var femte företagare var kvinna 2003 till dagens nivå på knappt 30 procent. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter och något högre än motsvarande ökning på 3 procentenheter i EU under samma period.