Företagare - internationellt

26 procent av företagarna i Sverige är kvinnor. Det är lägre än EU-snittet som ligger på 31 procent. Lettland och Litauen är de EU-länder med störst andel kvinnliga företagare. I båda länderna ligger andelen på 40 procent. Lägst är andelen i Malta och Irland.

Kvinnor och män driver företag i olika stor utsträckning. I EU var andelen kvinnliga entreprenörer 31 procent år 2012. Andelen var högst i Lettland och Litauen där 40 procent av företagarna var kvinnor. Sverige hade EU:s tredje lägsta andel på 26 procent.

Att kvinnor driver företag är olika vanligt inom olika branscher. Precis som i Sverige är andelen kvinnliga egenföretagare i EU högst inom Vård och omsorg samt Utbildning.

Bland de entreprenörer som såg det egna företaget som sin huvudsyssla arbetade 30 procent av de kvinnliga företagarna i EU deltid i företaget. Motsvarande siffra för manliga företagare var 12 procent. I Sverige arbetade 35 procent av de kvinnliga företagarna deltid, vilket var 15 procentenheter högre än bland männen. Det är också vanligare att kvinnor som har en annan huvudsysselsättning driver företag som ett sidoprojekt än vad det är bland män.