Flyktinginvandring - internationellt

Förra året beviljades över 292 000 ansökningar om asyl i EU. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest, men i förhållande till folkmängden låg Sverige högst.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer år 2015 sammanlagt 292 545 asylansökningar. 53 procent av dessa utgjordes av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var eritreaner och irakier.

Flest beviljade ansökningar svarade Tyskland för, men i förhållande till befolkningen hamnade Tyskland, med 17,4 beviljade ansökningar per 10 000 invånare, först på 5:e plats av EU-länderna. Motsvarande siffra för Sverige, som toppade listan, var 33 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Snittet i EU låg på 5,8 beviljade ansökningar per 10 000 invånare.