Ekonomifakta

Arbetsmarknad

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om arbetsmarknaden

Arbetsmarknadens uppdelning enligt aku

Definitioner på arbetsmarknaden

  • Personer som kan börja jobba inom 14 dagar och aktivt sökt jobb de senaste fyra veckorna eller ska påbörja ett nytt jobb inom tre månader räknas som arbetslösa.
  • En person räknas som sysselsatt om den utfört minst en timmes arbete under en mätvecka, antingen som anställd, företagare eller medhjälpare i ett familjeföretag.
  • Arbetskraften innefattar personer som är sysselsatta och arbetslösa.

Arbetslösheten beräknas genom att dividera antalet arbetslösa med arbetskraften. Vet du vad arbetslösheten var år 2023?

Arbetslöshet

Sett över längre tid så har arbetslösheten stigit i Sverige. År 2023 så var 7,6 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år arbetslösa. Metoden som SCBSCB: använder för att redovisa arbetslösheten heter Arbetskraftsundersökningen. En person räknas som arbetslösarbetslös: om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.

Läs mer om arbetslöshet

Delar av de som arbetar gör det inom offentlig verksamhet och vissa gör det inom näringslivet. Vet du hur fördelningen ser ut?

Privat och offentlig sysselsättning

Drygt 70 procent av de sysselsatta arbetar inom den privata sektorn. I princip all sysselsättningsökning sedan 1994 har kommit till i den privata sektorn. Under senare år har trenden dock varit ökande även i offentlig sektoroffentlig sektor:.

Läs mer om privat och offentlig sysselsättning
Loading

Skillnaderna mellan män och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har minskat drastiskt de senaste 50 åren

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på knappt 77 procent. Det är 3,7 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt.

Läs mer om jämställdhet på arbetsmarknaden