Ekonomifakta

Makroekonomi

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om makroekonomi

Inflation

InflationInflation: innebär att priserna stiger så att man kan köpa färre varorvaror: och tjänstertjänster: för samma mängd pengarpengar:. Motsatsen till inflationinflation: kallas för deflationdeflation: och innebär att priserna istället sjunker. Blir en sådan situation ihållande kan det få stora negativa konsekvenser på ekonomin.

Inflationen enligt KPIFKPIF: uppgick till 2,3 procent i maj. KPIFKPIF: exklusive energienergi: ökade från 2,9 procent i april till 3,0 procent i maj.

Läs mer om inflation

Styrräntan

Riksbankens styrräntastyrränta: (som tidigare hette reporäntanreporäntan:) används för att öka eller minska efterfråganefterfrågan: i ekonomin. Genom att höja eller sänka styrräntan försöker RiksbankenRiksbanken: motverka svängningar i konjunkturen så att inflationen hamnar på inflationsmålet.

Styrräntans utveckling

RiksbankenRiksbanken: beslutade i juni att lämna styrräntan oförändrad på 3,75 procent. Om inflationen fortsätter falla och stabilisera sig runt målet kan styrräntan sannolikt fortsätta att sänkas under andra halvan av året.

Läs mer om styrräntan

BNP

Bruttonationalprodukten, BNPBNP:, beskriver storleken på ett lands ekonomi och beräknas genom att man summerar värdet på alla varorvaror: och tjänstertjänster: som produceras i landet under en viss period, antingen ett kvartal eller ett år. Genom att dividera BNPBNP: med antalet invånare, BNPBNP: per capitaper capita: , får man en ungefärlig bild av hur rikt landet är.

Läs mer om BNP

Välståndsligan

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. 

År 2023 låg Sverige på plats nummer tolv i rankingen. Under de senaste tio åren har Sverige varit uppe på som högst en åttondeplats.

Diagrammet visar ett antal länder i välståndsligan samt genomsnittet för OECDOECD:-länderna.

Läs mer om välståndsligan

81 585 USD

76 000 USD

69 571 USD

64 458 USD

58 851 USD

USA

Danmark

Sverige

Finland

OECDOECD:-länder

Investeringar

Alla ekonomier är beroende av att det görs investeringar som ökar möjligheterna till att producera och som stärker konkurrenskraften. I Sverige har investeringskvoten haft en stigande trendtrend: sedan bottennoteringen under 90-talskrisen.

Läs mer om investeringar

Sveriges handelspartners

Svensk exportindustri är beroende av utvecklingen i Europa. Totalt uppgick den svenska varuexporten till 2 103 miljarder kronor år 2023, varav nästan tre fjärdedelar gick till Europa. Sett till enskilda länder är Tyskland, Norge och USA våra två största varuexportmarknader.

Läs mer om Sveriges handelspartners
Loading

Hushållens skulder

Sedan mitten på 90-talet har hushållens skulder ökat mer än inkomsterna. Skuldkvoten nådde en rekordnivå år 2021 och har sedan dess fallit tillbaka något. Däremot har skuldsättningen i förhållande till hushållens finansiella tillgångar hållit sig relativt konstant. Samtidigt har räntekvoten, hushållens kostnader för skuldsättning, ökat.

Läs mer om hushållens skulder