Ekonomifakta

Nystartade företag

66 228Antal företag

2023

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Under 2023 startades 66 228 företag i Sverige. Det var en minskning jämfört med föregående år. Sedan 2010 har det startats runt 70 000 företag per år.

Loading

Efter krisåren i början av 1990-talet ökade antalet nystartade företagföretag: med drygt 12 000 företagföretag: mellan 1993 och 1994. Mellan 1994 och 2003 startades det ungefär lika många företagföretag: per år. Det innebar med andra ord att den genomsnittliga tillväxttakten av nystartade företagföretag: var låg. Under perioden 2003 till 2007 ökade dock den genomsnittliga tillväxttakten av nystartade företagföretag:.

Under 2008 stannade tillväxttakten helt av, det startades ungefär lika många företagföretag: år 2008 som det gjorde år 2007. Detta kan relateras till den ostadiga företagsmarknaden som finanskrisen bidrog till. Även den djupa internationella lågkonjunkturen under 2009 bidrog till att hålla tillväxttakten av nystartade företagföretag: nere.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företagföretag: att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. FöretagFöretag: som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.

Senast uppdaterad: 2024-03-25

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande