Ekonomifakta

Skatt

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om skatter

Hur förhåller sig svenska skatter till andra länders? Hur skiljer sig skatterna åt beroende på var i Sverige du bor? Och vart går egentligen din skatt?

Sveriges skatter bland de högsta i världen

Sveriges skatter är de åttonde högsta i världen (OECDOECD:) som andel av BNPBNP:. Under stora delar av 1900-talet var dock skatterna mycket lägre – det var först på 50-talet som de samlade skatterna översteg 20 procent av BNPBNP:.

I takt med att den offentliga sektorn expanderat och att bidragbidrag: och transfereringar har ökat så har skattekvoten stigit. Länder med mindre utbyggda välfärdssystem har ofta ett lägre skattekvotskattekvot:.

Läs mer om skattekvot

Högst skattekvot i världen

1. Frankrike

46,1%

2. Norge

44,3%

3. Österrike

43,1%

4. Finland

43,0%

5. Italien

43,0%

Lägst skattekvot i världen

30. USA

27,7%

31. Schweiz

27,2%

32. Costa Rica

25,5%

33. Chile

23,9%

34. Irland

20,9%

35. Turkiet

20,8%

36. Colombia

19,7%

37. Mexiko

16,9%

Att vi har en hög skattekvot betyder inte att alla betalar lika mycket i skatt. Låt oss titta på två exempel.

Möt Claudia och Johan

De är båda 42 år gamla men tjänar olika mycket och bor i olika delar av landet.

Claudia bor i Umeå med kommunalskatten:

34,2%

Johan bor i Solna med kommunalskatten:

30,0%

Vad de betalar i inkomstskatt.

Kommunalskatten är lika hög oavsett inkomstinkomst:. Den genomsnittliga kommunalskatten uppgick 2024 till 32,37 procent. Den kommunala skattesatsen gäller dock inte för hela inkomsten.

Grundavdraget och jobbskatteavdraget gör att en person med lägre inkomstinkomst: kan få betala lägre skatt än kommunalskatten. Dessutom finns det en statlig inkomstskatt som bara betalas på höga inkomster.

Så hög är skatten i din kommun

Claudia arbetar som läkare och tjänar i snitt 65 000 kr varje månad.

Claudia får 44 147 kronor utbetalt på sitt konto och betalar 32 procent i skatt.

Johan arbetar som busschaufför och tjänar i snitt 30 000 kr varje månad.

Johan får 24 307 kronor utbetalt på sitt konto och betalar 19 procent i skatt.

En högre inkomst innebär alltså att du betalar mer i skatt. Det brukar kallas för ett progressivt skattesystem. Det här systemet kan illustreras genom vad som brukar kallas för en marginalskattetrappa.

Claudias marginalskattetrappa

Marginalskatten visar skatten på den sist intjänade kronan, eller hur mycket skatt man får betala vid en inkomstinkomst:ökning. Om den är hög kan det minska viljan att utbilda sig, göra karriär osv. Sådana beteendeeffekter kan också leda till att ytterligare skattehöjningar inte behöver ge högre skatteintäkter.

Den högsta marginalskattesatsen med en genomsnittlig kommunalskattesats i Sverige är idag 55,5 procent – en internationellt sett hög siffra.

Läs mer om marginalskatter

Claudia som är höginkomsttagare och bor i Umeå betalar 57,4% i marginalskattmarginalskatt:. Nedan ser du vad hennes marginalskattmarginalskatt: exklusive arbetsgivaravgifter är vid olika lönenivåer.

Skatten på den sist tjänade kronan:

28,8%

Månadslön: 25 000 kr

Kvar i plånboken: 19 915 kr

Procent av totala lönen som betalas i skatt: 20,3%

34,4%

Månadslön: 40 000 kr

Kvar i plånboken: 30 509 kr

Procent av totala lönen som betalas i skatt: 23,7%

54,4%

Månadslön: 52 000 kr

Kvar i plånboken: 38 293 kr

Procent av totala lönen som betalas i skatt: 26,4%

57,4%

Månadslön: 65 000 kr

Kvar i plånboken: 44 147 kr

Procent av totala lönen som betalas i skatt: 32,1%

Så används skatten

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNPBNP:. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna..

Offentliga sektorns utgifter
Loading

Vilka skatter ger mest intäkter för den offentliga sektorn?

Skatteintäkter per skatt

Nära 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbeteskatt på arbete:, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Knappt 30 procent utgörs av skatter på konsumtion och insatsvaror. Resterande del, drygt 10 procent, utgörs av skatt på kapitalskatt på kapital:. Totalt uppgick skatteintäkterna år 2022 till 2 442 miljarder kronor.

Skatteintäkter per skatt
Loading