Ekonomifakta

Offentlig ekonomi

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om offentlig ekonomi

Vad går de offentliga utgifterna till?

De offentliga utgifterna motsvarar cirka 50 procent av BNPBNP:. Socialt skydd, där bland annat utbetalningarna av ålderspension ingår, är den enskilt största posten. Vård, skola och omsorg utgör ungefär en tredjedel av de offentliga utgifterna.

Läs mer om offentliga sektorns utgifter
Loading

Den offentliga sektorn utgörs bland annat av kommuner och regioner, nedan kan du läsa mer om deras ekonomi.

Kommunernas resultat

Under år 2023 gjorde kommunerna ett positivt resultatresultat: på nära 26 miljarder kronor. 70 av 290 kommuner hade ett negativt resultatresultat: under år 2023.

Kommunernas intäkter och kostnader har de senaste åren varierat kraftigt. Coronapandemin medförde ökade resurser och kostnader för kommunerna. Det har även bidragit till att kommunerna haft ovanligt stora överskott de senaste åren.

Läs mer om kommunernas resultat

Stora skillnader mellan olika kommuner

Olika kommuner har olika utmaningar, särskilda händelser eller projekt kan kraftigt påverka kommuners resultatresultat: från ett år till ett annat.

Läs mer om kommunernas resultat

Störst överskott (mdkr)

1. Stockholm

3,32

2. Solna

1,34

4. Kalmar

1,19

4. Göteborg

1,08

5. Helsingborg

0,87

Störst underskott (mdkr)

286. Söderhamn

-0,05

287. Säffle

-0,06

288. Gällivare

-0,08

289. Boden

-0,10

290. Gävle

-0,38

Regionerna är också en del av den offentliga ekonomin. Vet du hur din regions ekonomi ser ut?

Regionernas resultat

Under år 2023 gjorde regionerna ett negativt resultatresultat: på knappt 12 miljarder kronor. 17 av 21 regioner gjorde ett negativt resultatresultat: under år 2023.

Läs mer om regionernas resultat

Regionernas intäkter

Regionernas intäkter uppgick till 460 miljarder kronor under år 2022. Likt kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

Läs mer om regionernas intäkter
Loading