Ekonomifakta

Företagare

479 50015-74 år

apr-24

Senast uppdaterad: 2024-05-22

I april 2024 var 479 500 personer i Sverige företagare. Det motsvarar 8,4 procent av de sysselsatta. Antalet företagare har stigit något under senare år, främst bland personer över 64 år. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta håller sig dock ganska konstant.

Loading

Antalet företagare i åldersgruppen 15-74 år har stigit något de senaste åren och uppgår idag till knappt en halv miljon. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta har dock inte rört sig nämnvärt utan ligger kvar strax under 10 procent.

Äldre driver företagföretag: i högre utsträckning. Bland de sysselsatta var andelen företagare störst i gruppen 65 - 74 år. Det tyder på att företagare fortsätter att driva sina bolag samtidigt som många anställda går i pension.

Loading

Samtidigt som antalet företagare inte ökar särskilt mycket stiger dock antalet företag . Det finns ungefär 1 000 000 företagföretag: i Sverige. En stor majoritet, ungefär tre fjärdedelar av dessa är enmansföretagenmansföretag:. Bara 0,1 procent av företagen i Sverige har fler än 250 anställda.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Företagande