Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elproduktion med förnybara energikällor - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-02-09

Island, Norge och Kanada hade år 2022 högst förnybar elproduktion per capita. Island och Norge tillsammans med Brasilien var de länder med högst andel förnybar elproduktion i sin elmix år 2022.

Loading

Sverige har den fjärde högsta förnybara elproduktionen per capitaper capita: med 11 163 kWh/capita. I Sverige står vattenkraften för den absoluta merparten av all förnybar elproduktion . År 2022 uppgick produktionen till 69,3 TWh, drygt 40 procent av Sveriges totala elproduktionelproduktion:.

Det globala genomsnittet på förnybar elproduktionelproduktion: var 1 062 kWh/capita år 2022, Island som toppar listan producerade samma år 53 916 kWh/capita. Islands elmixelmix: består uteslutande av vattenkraft och geotermisk energigeotermisk energi:. Tack vare goda energitillgångar har Island både den högsta elproduktionen samt konsumtionen per capitaper capita: i världen.

Loading

Sveriges andel av förnybara källor var 68,4 procent år 2022. Sedan år 2004 har andelen förnybar elproduktionelproduktion: inom EU-27EU-27: ökat med drygt 20 procentenheter. Danmark är det land som ökat sin förnybara produktion snabbast under tidsperioden.

Förbränningen av fossila bränslenfossila bränslen: ger upphov till utsläpp av koldioxidkoldioxid:. En hög andel förnybara bränslen och kärnkraftkärnkraft: i Sveriges elproduktionelproduktion: är en av anledningarna till att Sverige har relativt låga utsläpp av koldioxid per capita .

Senast uppdaterad: 2024-02-09

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta