Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elcertifikat

2,4Kronor

jun-24

Senast uppdaterad: 2024-07-02

Under juni 2024 kostade ett elcertifikat i snitt 2,43 kronor. Det var 72 procent lägre jämfört med samma månad föregående år.

Loading

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktionelproduktion: från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att gemensamt med Norge öka produktionen av förnybar el med 46,4 TWh före 2030.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikatelcertifikat: av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimmemegawattimme: el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikatelcertifikat:.

Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:

Dessa kvotpliktiga företagföretag: är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikatelcertifikat:, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikatelcertifikat:.

När leverantörerna köper elcertifikatelcertifikat: för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnadkostnad: för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäktintäkt: när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor.

Elcertifikaten handlas på en marknadmarknad: och prissätts enligt den grundläggande principen om utbudutbud: och efterfråganefterfrågan:. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikatelcertifikat:. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktionelproduktion:.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-07-02

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta