Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elbehov

Senast uppdaterad: 2023-08-08

Sveriges samlade elbehov förväntas bli mellan 264 och 349 TWh år 2050. Exakt hur stort behovet är okänt. Enligt en scenarioanalys från Energimyndigheten är det främst stora satsningar inom industrin som är den bidragande orsaken till det ökade behovet.

Loading

Elbehovet som redovisas i diagrammet utgår från ett lägre- och högre elektrifieringsscenario. De två olika scenariona utvecklas från år 2020 fram till 2050. Skillnaderna i elbehov per scenario uppkommer redan vid år 2025 för att sedan vidgas ytterligare.

För att läsa mer om de olika scenariona och framtidens elbehov se Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2023 här.

Senast uppdaterad: 2023-08-08

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta