Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elproduktion - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-01-03

Under 2021 uppgick världens totala elproduktion till cirka 28 520 TWh. Drygt 60 procent av elproduktionen sker idag med fossila bränslen, främst kol och naturgas.

Loading

Sedan 1990 har världens elproduktionelproduktion: mer än fördubblats. Användningen av alla energislag har ökat, förutom användningen av olja som minskat med drygt 48 procent. Som andel av total elproduktionelproduktion: har oljan minskat med 8,5 procentenheter. Samtidigt har produktionen med naturgasnaturgas: ökat med över 250 procent. 2021 stod naturgasen för 23 procent av den totala elproduktionen.

ElproduktionElproduktion: med kol står för cirka 35 procent av den totala elproduktionen i världen.

År 2021 svarade kärnkraften för knappt 10 procent av den totala elproduktionen i världen. Sedan 1990 har elproduktionen med kärnkraftkärnkraft: ökat med knappt 40 procent. ElproduktionElproduktion: med vattenkraft har under samma period fördubblats. År 2021 stod den för drygt 15 procent av den totala produktionen.

Elproduktionen i Sverige har i kontrast till världens elproduktionelproduktion: en mycket liten andel fossila bränslenfossila bränslen:. Läs mer om elproduktionelproduktion: i Sverige här .

Senast uppdaterad: 2024-01-03

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta