Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energi används för att producera varor, värma hus och driva bilar. Vår energi kommer i många olika former och omvandlas, samt transporteras, utifrån våra behov. Men hur fungerar egentligen ett energisystem och vilka delar kan vi påverka?

Läs mer om energisystemet

Sveriges elanvändning

Under 2022 uppgick elanvändningen i Sverige till 137 TWh. Det är ungefär samma nivåer som i slutet av 80-talet. Tack vare framsteg inom produktivitetproduktivitet: och energieffektiviseringenergieffektivisering: har vi trots ökad produktion kunnat behålla elanvändningen på liknande nivåer. Framöver spås dock behovet öka.

Läs mer om Sveriges elanvändning

Bostäder står för hälften av Sveriges elanvändning

54,3%

Industrin använde en tredjedel av Sveriges el 2022

34%

Hur produceras Sveriges el?

Under 2022 producerades 169,9 TWh el i Sverige. Vattenkraft och kärnkraftkärnkraft: svarade tillsammans för nära tre fjärdedelar av den totala produktionen av el. Resten producerades med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Läs mer om Sveriges elproduktion
Loading

Sveriges elbehov

Sveriges elbehov beräknas växa kraftigt framöver. Energimyndigheten har genom sin scenarioanalys tagit fram ett spann på Sveriges kommande elbehov och bedömer att beroende på elektrifieringens utveckling så kommer 264–349 TWh behövas till 2050. 349 TWh motsvarar i det här scenariot en storskalig elektrifiering av samhället.
Sveriges elproduktionelproduktion: är en av de mest miljövänliga i världen och för att kunna möta framtida utmaningar och klara av de ambitiösa klimatmålen som Sverige antagit så är en kraftigt ökad elproduktionelproduktion: en viktig del av lösningen.

Läs mer om Sveriges elbehov

135 TWh

197 TWh

247 TWh

287 TWh

320 TWh

349 TWh

Användning år 2023

Behov år 2030

Behov år 2035

Behov år 2040

Behov år 2045

Behov år 2050

Kraftslagens olika för- och nackdelar

Alla kraftslag har olika för- respektive nackdelar. Det finns därför många aspekter att ta hänsyn till vid skapandet av ett hållbart och tillförlitligt energisystem. Genom våra faktasidor kan du läsa mer om hur de olika kraftslagen fungerar.

Läs mer om kraftslagen

Vindkraft i energisystemet

I Sverige finns det 5 497 vindkraftverk som år 2023 producerade 34 TWh el, motsvarande 19,4 % av Sveriges totala elproduktionelproduktion:.

Kärnkraft i energisystemet

I Sverige finns det sex aktiva kärnkraftsreaktorer fördelat på tre kärnkraftverk. År 2022 producerade dessa 50,1 TWh el vilket motsvarar 29,4 % av Sveriges totala elproduktionelproduktion:.