Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elproduktion

Senast uppdaterad: 2024-01-03

Under 2022 producerades 169,9 TWh el i Sverige. Elproduktionen består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för nära tre fjärdedelar av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Loading

El är en så kallad energibärareenergibärare:. Den transporterar energienergi: från ett kraftverkkraftverk: till en plats där den ska användas. Produktionen måste alltid vara lika stor som elanvändningen annars slutar systemet att fungera. När detta händer blir det elavbrott. För att hålla elsystemet i balans kan tillfälliga underskott och överskott i elproduktionen kompenseras genom importimport: och exportexport: till och från våra grannländer.

Den totala elproduktionen i Sverige 2022 uppgick till 169,9 TWh. Vattenkraften stod för 69,3 TWh, vilket är 40,9 procent av Sveriges totala elproduktionelproduktion:. Produktionen av vattenkraft är beroende av mängden nederbörd i form av regn och snö, vilket innebär att under ett år med lite nederbörd minskar produktionen och ett år med mycket nederbörd ökar produktionen. Under ett normalår produceras cirka 65 TWh el, men beroende på nederbörd kan detta avvika med cirka 15 TWh.

Kärnkraften stod för 50,1 TWh år 2022, vilket motsvarar 29,4 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Vattenkraften och kärnkraften kompletteras av vindkraft och kraftvärme. Vindkraften stod för 19,4 procent av den totala produktionen.

Vattenkraften, kärnkraften och vindkraften bidrar till att Sverige har en mycket låg andel fossila bränslen i elproduktionen , jämfört med andra länder.

Senast uppdaterad: 2024-01-03

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta