Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Hur fungerar kraftslagen?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Alla kraftslag har strukturella likheter, oavsätt energiform. Nedan redovisas en övergripande bild av hur kraftsystemet fungerar från primära energikällor till slutanvändning.

Kraftsystemet

Primära energikällor

Alla kraftsystem behöver en primär energikälla. Primära energikällor är energikällor som finns naturligt runt omkring oss. Det kan vara vinden som blåser, solen som skiner eller oljan i marken. I vilken mängd och form energin förekommer är inget vi människor kan påverka.

Produktion och förädling

För att kunna använda den tillgängliga energin behöver den omvandlas och förädlas till en ny form. Detta görs med hjälp av till exempel kärnkraftkärnkraft:, vattenkraft eller vindkraft.

Energibärare

Under produktion och förädling omvandlas energin till energibärareenergibärare:. EnergibärareEnergibärare: används för att kunna lagra och transportera energin. Exempel på energibärareenergibärare: är elektricitet, fjärvärmevatten och fossilgas (naturgasnaturgas:). I ett kraftsystem är energibäraren elektricitet.

Distribution och infrastruktur

Energibäraren måste sedan distribueras till konsumenter. Distribueringen kan göras via exempelvis kablar i elnätet, fraktfordon eller rörledningar. I ett kraftsystem sker distributionen via elnätet, läs mer om kraftnätet här .

Användning och konsumtion

När energin når konsumenten så sker den slutgiltiga ”konsumtionen” av energienergi:. Detta omfattar allt ifrån att ladda mobiltelefonen till att driva industrimaskiner.

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta