Ekonomifakta

Stämpelskatt

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Under 2023 uppgick statens intäkter från stämpelskatten till cirka 10 miljarder kronor. Normalt sett uppgår stämpelskatten till 1,5 procent av köpeskillingen och 2,0 procent av inteckningen.

Loading

När man köper en fastighet finns det två olika typer av stämpelskatter man måste ta hänsyn till. Den ena tas ut när man plockar ut lagfarten. För privatpersoner uppgår den till 1,5 procent av antingen köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året före lagfart beviljas – det alternativ med högst egendomsvärde. För juridiska personerjuridiska personer: uppgår den till 4,25 procent.

Den andra typen av stämpelskattstämpelskatt: tas ut när man tar ut en inteckning och den uppgår till 2,0 procent av det intecknade beloppet.

Vid arv eller gåvor utfår normalt sett ingen stämpelskattstämpelskatt: för lagfarten. Köper man en bostadsrätt behöver man ingen lagfart eftersom det formellt sett är bostadsrättföreningen som äger bostaden. Du kan läsa mer om stämpelskattstämpelskatt:Lantmäteriets och Kammarkollegiets hemsidor.

Senast uppdaterad: 2024-07-04

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt