Ekonomifakta

Momsfel - internationellt

Senast uppdaterad: 2024-06-24

En viktig aspekt av momsen är momsfelet, det vill säga hur mycket som faktiskt betalas in i förhållande till hur stora inbetalningar skulle ha varit om inget bortfall fanns.

Loading

Momsfelet kan bero på skattesmitning men också till exempel på att företagföretag: går i konkurskonkurs: och på laglig skatteplanering. Även om beräkningar av momsfelet är svåra att göra och behäftade med stora osäkerheter ger de ändå en indikation om hur effektivt momssystemet är i olika länder.

Enligt beräkningar från Center for Social and Economic Research, CASE, uppgick momsfelet i EUEU: till 5,4 procent år 2021. Sverige var ett av de länder som hade det minsta momsfelet, knappt 4 procent. Det betyder att Sveriges momssystem är mycket effektivt jämfört med andra EUEU:-länder. Trots att momsfelet var relativt litet i procent räknat, handlar det ändå om stora belopp: drygt 20 miljarder kronor år 2021.

Loading

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt