Ekonomifakta

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Senast uppdaterad: 2024-07-10

Fastighetsskatten på bostäder avskaffades den 1 januari 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Vid deklarationen 2025 är avgiften för småhus maximalt 9 525 kronor.

Loading

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffades 2008 och ersattes då av en kommunal fastighetsavgift. Förändringen innebar att hushållens beskattning sjönk från 13,2 miljarder kronor år 2008 till 10,3 miljarder 2009.

Fastighetsavgiften skiljer sig åt mellan småhus och bostadslägenheter, men begränsas i båda fallen uppåt av takbelopp.

Fastighetsavgift för småhus vid deklarationen 2025 (inkomstinkomst:året 2024):

Fastighetsavgift för hyreshus:

Ytterligare en begränsningsregel är att pensionärer högst ska behöva betala fyra procent av inkomsten i fastighetsavgift för den bostaden man bor i.

För att stimulera bostadsbyggande är småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter med värdeår (nybyggnadsår) 2012 eller senare helt befriade från avgiftavgift: i 15 år.

Reformen 2008 innebar också att kapitalvinstskatten , vilken tidigare kallades reavinstskatten, vid försäljning av småhus och bostadsrätter höjdes från 20 till 22 procent av vinsten. Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten finns kvar under vissa förutsättningar. Tidigare betalades även en skatt på uppskoven som motsvarar cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet, men denna avvecklades den 1:a januari 2021.

Fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter beskattas även efter reformen med en statlig fastighetsskattfastighetsskatt:. Skattesatsen beräknas då på fastighetens taxeringsvärdetaxeringsvärde:, alltså i princip 75 procent av marknadsvärdet. Skattesatsen varierar dock beroende på vad det är för slags fastighet. Till exempel uppgår skattesatsen på industrifastigheter till 0,5 procent. För obebyggd tomtmark och småhus under nyuppförande (inklusive tomtmarken) uppgår skattesatsen till 1,0 procent.

Läs mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift på Skatteverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-07-10

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt